Neuvottelutilanne luottamushenkilöpaikoista 21.11.-12

Etusivu

Valtuustoryhmän infoa 21.11.2012

Tänään 21.11.2012 käynnistyivät seuraavan valtuustokauden luottamushenkilöpaikkoja koskevat neuvottelut valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien välillä. Neuvottelukokouksen kutsui koolle vakiintuneen tavan mukaan suurin ryhmä eli tässä tapauksessa RKP:n valtuustoryhmän edustaja.

Nyt pidetyssä neuvottelussa käsiteltiin lähinnä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistojen kokoonpanoja.

Neuvottelussa sovittiin, että valtuuston puheenjohtajan paikka menne RKP:n ryhmälle, 1.  varapuheenjohtajan paikka sd-ryhmälle ja 2. varapuheenjohtajan paikka kokoomuksen ryhmälle. Hallituksen puheenjohtajan paikka menee sd-ryhmälle, 1. varapuheenjohtajan paikka RKP:n ryhmälle ja 2. varapuheenjohtajan paikka kokoomuksen ryhmälle. Sekä valtuuston että hallituksen varapuheenjohtajien paikat ovat sikäli ehdollisia, että ne vaikuttavat toinen toisiinsa eli ne voivat vielä muuttua.

Seuraava neuvottelu pidetään 2.12.2012. Siinä käsitellään ensisijaisesti hallituksen kokoonpanoa, lautakuntien puheenjohtajuuksia sekä A-asuntojen  ja Porvoon Veden hallituspaikkoja.

Varmastikin eri ryhmien välillä on ollut jonkinlaisia keskusteluja paikkajaoista, mutta niistä ei tässä vaiheessa ole sen tarkempaa tietoa. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt teknisen yhteistyösopimuksen vasemmistoryhmän kanssa paikkajakoa varten.

Meidän osaltamme tilanne etenee siten, että Kunnallisjärjestö käsittelee asiaa  ylimääräisessä kokouksessaan 2.12.2012 ja tarvittaessa syyskokouksessa 9.12.2012.

Asiaan palataan viimeistään 2.12.2012 pidetyn neuvottelun jälkeen.

 

Matti Hellsten                                        Jussi Sairanen
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja        valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

 

Kommentoi