Tolkkisten sivistyspalvelut vastatuulessa

Etusivu

Tolkkisten sivistyspalveluiden kaksikielinen peruskoulun luokat 1-6 sekä esiopetus ja päiväkoti eivät tule nykyisellä valtuustopäätöksellä (29.6) toteutumaan sivistyslautakunnan lausunnon mukaisesti. Asiaa valmistelun lähtökohtana oli säästää Tolkkisten sivistyspalveluiden neliöissä ja vahvistaa tulevan ruotsinkielisen yhtenäiskoulun (VE) oppilasmäärää suurkouluksi.

Tolkkisten investoinnit nostettiin loppu keväästä uudelleen esille, koska suomenkielisen Tolkkisten koulun rakennuksen vanhassa osassa todettiin sisäilmaongelmia. Koulun saneeraaminen olisi liian kallis, jolloin sitä ei voida pitää taloudellisesti perusteltuna.  Ymmärrettävää oli, että Tolkkisten kokonaisuutta arvioitiin uudelleen. Esitimme tuolloin, että Tolkkisiin rakennettaisiin suomen- ja ruotsinkieliselle yhtenäinen uudisrakennus ja Tolkkisten koulun tiloihin, josta purettaisiin vanhaosa pois ja rakennettaisiin riittävät tilat päiväkodille. Rakennusten elinkaari mitoitetaan yleensä vähintään 50 vuodeksi, jolloin tämä oli järkevä suunnitelma, myös kiinteistön muunneltavuuden kannalta. Nyt valtuustonpäätös tarkoittaa sitä, että ruotsinkieliset pienet pojat ja tytöt jäävät toistaiseksi parakkeihin ja perheet kuskaavat päiväkoti-ikäiset lapsensa muualle hoitoon.

Päiväkotien kokonaismäärän vähentäminen tarkoittaa ryhmäkokojen suurentamista alle 3- vuotiaiden lasten osalta ja henkilöstövähennyksiä. Yli 3-vuotiaiden ryhmien suurentaminen tarkoittaisi yhtä aikuista kahdeksaa pientä lasta kohti. Lisäksi käyttötalouden näkökulmasta tarkasteltuna suuremmat ryhmät lisäävät ulkopuolisten sijaisten tarvetta, jolloin talousarvioon kohdistuu ylityspaineita sijaisten käytön vuoksi. Lisäksi henkilöstön sekä lasten henkinen kuormitus kasvaa. Sivistyslautakunta oli huomioinut tämän pohtiessaan Tolkkisten sivistyspalveluiden kokonaisuutta.

Valtuustopäätöksen osalta voidaan ajatella, että pieni lapsen ja henkilöstön jaksaminen on toissijainen asia. Koulu- ja päiväkotipalveluverkoston tarkastelussa tulee tehdä tulevaisuuteen tähtääviä, järkeviä päätöksiä myös terveyden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi kaupunkikehityslautakunta (8/2015) on todennut, että Haikkoonrannan, Haikkoonlammen ja Mensaksen alueille rakentuu lähitulevaisuudessa uusia pientaloja, ja alue alkaa kaivata yhä enemmän lähipalveluja.

Marianne Korpi
Markus Hammarström
Kirjoittajat ovat kaupunginvaltuutettuja ja sivistyslautakunnan jäseniä

Kommentoi