Eila Kohonen: Palvelukokonaisuudistus

Etusivu

Näin lomien jälkeen odotan mielenkiinnolla tulevaa syksyä ja sen mukana tulevia haasteita kunnallispolitiikassa. Heti lomien jälkeen alkaa vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelu vauhdilla. Sosiaali- ja terveyspuolella on isona haasteena palvelukokonaisuusuudistus 1.1.2017 lähtien. Sen tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita asiakaslähtöisesti palvelukokonaisuuksien kautta. Tavoitteena tuottaa laadukkaita palveluita, joita kuntalaiset voivat valita valtakunnalliset linjaukset huomioiden siten, että palvelut ja apu ovat saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja varmistaa lähipalveluiden saatavuus. Tavoitteena ottaa käyttöön uusia digitaasilia ratkaisuja erityisesti palvelujen toteutuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteena varmistaa riittävä henkilöstö ja osaaminen palvelutuotannossa ja tuottaa palvelut kustannustehokkaasti.

Palvelut on jaettu lapsi- ja perhepalveluihin ja ne taas on jaettu ennaltaehkäiseviin, varhaiseen tukeen ja korjaaviin palveluihin. Aikuisten palvelut on jaettu hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin, avo- ja vastaanottopalveluihin, erikoissairaanhoitoon ja ympäristö- ja terveydenhuollon palveluihin. Vanhus- ja vammaispalvelut on jaettu hyvinvointia edistäviin palveluihin, kotihoitoon, asumispalveluihin ja kuntoutus- ja sairaalapalveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet on saanut tietoa tästä asiasta talven ja kevään aikana useampaan kertaan. Tämä on todella iso, tärkeä ja tarpeellinen uudistus. Itse toivon että kaikissa palveluissa tultaisiin nyt kiinnittämään huomiota ennenkaikkea ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lapsi- ja perhepalveluissa nämä ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia.

Olen vuosia yrittänyt korostaa, että panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin tuottaa kaupungille säästöjä ja ennen kaikkea lapset ja perheet saavat avun oikeassa kohtaan. Kesäkuussa 2013 kirjoitin ensimmäisen kerran Imatran mallista ja siitä, että kun siellä lähdettiin panostamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin lapsi ja perhetyössä, kustannukset laskivat huomattavasti ja kaupunki sai säästöä. Imatran kaupungin arviointikertomuksessa 2015 näkee, että lastensuojelun laitoshoidon kustannuksia saatiin alenemaan vuosien 2012-2015 välisenä aikana peräti 1,2 milj.euroa (-64 %). Samaan aikaan ennalta ehkäisevän toiminnan kustannukset kasvoivat 0,2 milj.euroa (14 %). Nettohyöty kustannuksissa oli kuitenkin lähes miljoona euroa. On inhimillistä ja taloudellisesti edullisinta, että lapsen ja perheen tilanteeseen puututaan varhaisessa vaiheessa, oikea aikaisesti, suunnitellusti ja oikeiden ammattilaisten toimesta. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää panostusta ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Eila Kohonen

Kirjoittaja on Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen kaupunginvaltuutettu

Kommentoi