Eila Kohonen

Sinun asiallasi – palvelut ihmisiä varten!

Äänestysnumero: 198
Ikä: 64
Ammatti: Osastonhoitaja, Projektipäällikkö
Esittelyt/teemat:

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistminen on poliittinen valinta – vauvasta vaariin
– Vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista tarvitaan jatkossakin – henkilöstöstä huolehtiminen.
– Vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantunemusta päätöksentekijöillä – tietoa, taitoa ja tahto

Kommentoi