Matti Lehesniemi

Mukanasi rakentavassa kuntatyössä!

Äänestysnumero: 203
Ikä: 71
Ammatti: Sosionomi /socionom, eläkeläinen / pensionär
Esittely/teemat:

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon ammattilainen, asiakastietojärjestelmien, työllistämis- ja koulutuspalvelujen kehittäjä ja toteuttaja. Virkatyöstä eläkkeelle ja yrittäjäksi. Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Vammaisneuvoston jäsen, Porvoon yrittäjien hallituksen jäsen vastuualueena kuntakehitys (erityisesti keskusta, Kokonniemi, kylät ja työllistämispalvelut), PTY:n jäsen, Kullo-Mickelsböle Allmogeförening r.f. hallituksen varajäsen, TSL:n Itä-Uudenmaan opintojärjestö ry:n varapuheenjohtaja ja TSL:n Uudenmaan piirijärjestön hallituksen jäsen. Monessa mukana yhteiseksi eduksi.

Kommentoi