Demarien ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.11.2017

Etusivu

Demarien ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.11.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut läsnäolijat!

Vuoden 2018 talousarvion pohjana on yksimielinen kaupunginhallituksen esitys suurista linjauksista: veroprosentit pidetään nykytasolla, tuloveroprosentiksi esitetään 19,75 %:a sekä kiinteistöveroprosentit eivät myöskään nouse nykyisestä tasosta. Ennakoitua suurempi yhteisöveron tuotto yllätti myönteisesti valmisteluprosessin loppumetreillä, joka mahdollisti investointiohjelman jatkamisen ilman uusia veronkorotuksia. Velkaantumista ei pystytä nyt taittamaan, mutta kasvavan sekä kehittyvän kaupungin lähellä Suomen pääkaupunkia on pysyttävä täysillä kehityksessä mukana.

Yksittäisiä painotuseroja eri kysymyksissä ryhmien välillä olemme saaneet lukea jo kaupunginhallituskäsittelyssä ja niitä tulee varmasti lisää tänään myös täällä valtuuston kokouksessa, joka päättää lopullisesti budjetista. Sitä ei tarvitse pelätä. Se on normaalia, demokratiaan kuuluvaa toimintaa, jossa äänestämällä ratkaistaan ne kysymykset, joissa ei saavuteta yhteistä näkemystä valmistelu- ja keskusteluprosessin päätteeksi. Edellä kuvattu käsittely voidaan tiivistää myös yhdeksi lauseeksi: vastuullista kuntapolitiikkaa kaupunkilaisten parhaaksi, kaupungin talouden tasapaino huomioon ottaen.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää porvoolaisten tasa-arvoinen kohtelu ja palvelujen järjestäminen. Sen takia haluamme, että varhaiskulttuurikasvatus on tulevaisuudessa maksutonta kaikille varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuville lapsille riippumatta kodin tai päiväkodin tai koulun sijainnista tai muusta vastaavasta asiasta.

Tasa-arvoa lisää myös se, että kohdennetaan tuntuva lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimelle maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseksi alle 25-vuotiaille.

Kauaskantoisia sekä järkeviä, moneltakin kannalta tarkasteltuna, ovat panostukset nuorten eri liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi. Jos näillä toimilla saamme esimerkiksi ennalta estettyä yhden nuoren porvoolaisen syrjäytymisen, on investoinnit maksaneet itsensä takaisin viisinkertaisesti. Viittaan tässä muun muassa jäähallille sekä kamppailulajien irtaimistolle esitettäviin lisäpanostuksiin. Nuoret ovat tulevia kuntapäättäjiä. Nuorissa on tulevaisuus.

SDP:n valtuustoryhmä haluaa kiinnittää huomiota myös kiusaamisen ehkäisyyn. Koulusovittelijan palkkaamisella olemme nykyistä enemmän omien lasten- ja nuorten tukena yhdessä kodin, sukulaisten, yhteistyökumppaneiden, asiantuntijoiden sekä muiden viranomaisten kanssa.

Väestömme ikääntyy ja siihen on varauduttava hyvissä ajoin. Näemme palvelukoordinaattorin tehtävän lisäämisen vanhus- ja vammaispalveluihin akuuttina varautumisena tulevaisuuteen. Emme voi vain sivuuttaa vuosi vuodelta kasvavaa ikäihmisten arvokasta ryhmää.

Arvoisa puheenjohtaja,

Sivistysverkkoselvityksen on luvattu valmistuvan ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Selvityksen tulevissa muutoksissa yksi keskeinen kysymys on se, miten perusteellisesti logistiset kysymykset on ratkaistu. Parhaimmillaan ne mahdollistavat esimerkiksi kuljetuskustannusten järkevän alenemisen tai pahimmillaan niiden räjähdysmäisen kasvun. Näemme tämän johdosta järkeväksi, että logistiikkaprojekti käynnistetään ensi vuoden alussa, jonka tarkoituksena on täydentää kuntatekniikan resursseja mm. joukkoliikenteeseen liittyvissä tehtävissä sekä infran kehittämisessä.

Porvoossa on tällä hetkellä menossa kova rakentamisen vaihde. Kaupunki kasvaa lähes joka puolelle. Kasvu vaatii kuitenkin palveluja tasaisesti. Haluamme, että vuorotyötä tekevä yksinhuoltajaäiti Gammelbackassa ei joudu kohtuuttomiin vaikeuksiin tai eriarvoiseen asemaan viedessä ja hakiessa omia lapsia työvuoron alkaessa tai päättyessä päiväkodista ja esitämmekin, että tuleva sivistysverkkoselvitys huomioi sekä kartoittaa tasapuolisesti mahdollisuuden järjestää vuorohoitoa myös tulevassa päiväkoti Metsätähdessä. Jokaisella porvoolaisella ei ole käytännön mahdollisuutta viedä lasta Toukovuoren ainoaan vuoropäiväkotiin.

Hallinnon toimitilojen osalta on mielestämme nyt järkevää, että selvitetään ensin vuoden aikana rauhassa jo olemassa olevat tilavaihtoehdot huolellisesti, huomioiden myös työntekijöiden työpisteiden sijainti, korostaen terveitä työ- ja asiakastiloja sekä se, että kokonaisuus on kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen ja toimiva. Tehdään päätökset vasta selvityksen lopputuloksen tutustumisen jälkeen, ei ennakolta.

Haluan lopuksi kiittää sekä ryhmän että omasta puolestani kaikkia talousarviovalmisteluun ja siihen liittyvien lisäselvitysten valmisteluun osallistuneita työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä. Jokaisen työ on arvokasta.

Vastuullista kuntapolitiikkaa kaupunkilaisten parhaaksi.

Marko Piirainen
Porvoon sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

Kommentoi