Bli medlem i Borgå Svenska Socialdemokrater!

På svenska
Är du intresserad av att hitta ett sammanhang där du kan samtala om samhällsfrågor med likasinnade på svenska och göra en insats för en bättre värld? Om du delar våra socialdemokratiska värderingar, är du välkommen med i verksamheten. Borgå Svenska Socialdemokrater är en partiavdelning för svenskspråkiga socialdemokrater i Borgå. Vi vill erbjuda våra medlemmar mera påverkningsmöjligheter och upplevelser. Att vara politiskt aktiv kan vara roligt! Kontaktuppgifter Mikael Hiltunen, ordförande mihiltun@gmail.com eller 040 620 6006