Asumisen kalleus ei saa olla esteenä Porvoon kehittymiselle

Etusivu,Tavoitteet

Asumisen kalleus ei saa olla esteenä Porvoon kehittymiselle

Porvoon Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö otti syyskokouksessaan 9.12. kantaa kaupunginvaltuustossa 12.12. käsittelyyn tulevaan Porvoon asuntopoliittiseen ohjelmaan vuosille 2013–2018.

Porvoon demarit ovat jo pitkään edellyttäneet asuntopoliittista ohjelmaa Porvooseen. Ohjelman keskeisimpänä päämääränä tulee valtion asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti olla erityisesti pieni- ja keskituloisille suunnatun kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen niin omistus- kuin ennen kaikkea vuokra-asumisessa. Porvoon kaupungin tavoitteeksi asettamat 1,5 % väestönkasvu sekä 90 % työpaikkaomavaraisuuden saavuttaminen edellyttävät kilpailukykyistä asuntopolitiikkaa.

Nykyisellään asumisen kalleus hidastaa työn perässä paikkakunnalle muuttamista ja siten myös työllistämistä. Porvoon alueella tulee ohjelmakautena olemaan tarvetta sadoille uusille työntekijöille, jossa merkittäviä työllistäjiä ovat mm. Kilpilahden alue sekä hoiva- ja hoitoala. Kun kilpailu työvoimasta tulee kovenemaan, edellytyksenä Porvoon taloudelliselle kasvulle ja kilpailukyvylle on, että kaupungissa lisätään voimakkaasti kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja tarjontaa.

Porvoon asuntopoliittisessa ohjelmassa tulee riittävästi huomioida sosiaaliset tarpeet, jossa tärkeässä asemassa ovat mm. senioreille sekä perheille, nuorille ja opiskelijoille suunnattu asuminen.  Nykyisellään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa etenkin pienituloisten, nuorten lapsiperheiden ja työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuneiden arkea, mikä näkyy mm. vuokrakulujen osuuden kasvuna maksetuissa toimeentulotuissa

Senioriasumisessa tärkeää on asumiskustannusten kohtuullisuuden lisäksi mm. asumisen fyysisten edellytysten ja lähipalvelujen turvaaminen, jossa yhtenä keinona on jo olemassa olevien alueiden kuten Kevätkummun, Länsirannan ja Gammelbackan täydennysrakentaminen. Kaavoituksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa näiden alueiden kehittämiseen mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näillä alueilla ovat jo infra ja palvelut olemassa, ainoastaan riittävä määrä ihmisten tarpeita vastaavia asuntoja puuttuu.