Hyviä vuosia

Etusivu,Kirjoitukset

Hyviä vuosia

Taas on se aika vuodesta, kun vietetään tärkeätä Vanhusten viikkoa. Viikkoa vietetään 6.10-13.10.13. Vanhusten viikkoa on vietetty vuodesta 1954 lähtien. Tämän vuoden teemana on ”Hyviä vuosia”. Tänä vuonna valtakunnallista pääjuhlaa vietetään Porvoossa.

Tämän vuoden teema on hyvä ja haastava. Tiedämme, että ikääntyneen väestön määrä kasvaa koko ajan. Tärkeätä on turvata jo nyt ikääntyneen väestön hyvinvointi ja turvata tulevien ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointi. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.13. Laki ei tuo kunnan vastuulle uusia lakisääteisiä peruspalveluita, vaan lailla täsmennetään niitä velvollisuuksia, joita kunnalla jo nyt on.

Lain tavoitteena on panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointiin ja vaikuttaa henkilön terveyttä ja toimintakykyä edistävästi. Laki tulee voimaan kolmiportaisesti vuoteen 2015 mennessä. Tänä vuonna kunnat ovat velvollisia mm. selvittämään ikääntyneen väestön palvelutarpeet ja laatia palvelusuunnitelmat. 1.1.14 kuntien pitää mm. asettaa vanhusneuvostot ja vuonna 2015 kuntien pitää varmistaa, että kunnassa on tarpeeksi asiantuntemusta mm. kuntoutuksesta ja lääkehoidosta ja geriatrian erikoisosaamista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai kokouksessaan 26.9.13 hyvän selvityksen vanhuspalvelulain tämän hetken toteutumisesta Porvoossa. Selvitys on siinä muodossa miten vanhus- ja vammaispalvelut näkevät tämän hetken tilanteen. Jatkossa ikääntyneiden palvelujen toteutumista suunniteltaessa ja arvioitaessa laajennetaan arviota koko kaupungin tasolle, samalla tavoin kun Porvoon kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumisen arvioinnissa.

Tämä asia on hyvä jokaisen virkamiehen ja poliittisen kuntapäättäjän tietää, kun toimintaa ja taloutta suunnitellaan omalla hallintoalalllaan. Toivotan kaikille hyvää vanhusten viikkoa erään runon osalla. ”*Vanhuus tulee meille kaikille, jos sinne asti pääsemme. Se tulee hiljalleen ja hiipimällä, ei koskaan kovalla rytinällä”.

Eila Kohonen, kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, sd, Porvoo