Nuorille töitä Porvooseen!

Etusivu,Kirjoitukset

Nuorille töitä Porvooseen!

Porvoon työväenyhdistys käsitteli kokouksessaan 29.9.2013 nuorisotyöttömyyteen liittyviä kysymyksiä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi valtiovalta on valmistellut 1.1.2013 voimaan astuneen lain nuorisotakuusta.

Porvoon työväenyhdistys on huolissaan nuorison työllistymisestä.

Nuorten ja nuorten aikuisten itsenäistymistä ja kiinnittymistä työelämään ja yhteiskuntaan vaikeuttavat tarjolla olevan työn niukkuus ja heitä työhön ja koulutukseen ohjaavien palvelujen organisaatiolähtöiset työtavat.  Nuorisotakuun toteutumista vaikeuttavat erityisesti poikkihallinnollisten asiakaspalvelujen kehittymättömyys sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyöongelmat.

PTY:n esittää Porvoolle, että kaupunki tehostaa työpaikkojen etsintää myös omasta organisaatiostaan, jotta kasvava nuorisotyöttömyys saadaan nopeasti vähenemään ja kaupunki osaltaan voi lisätä nuorille sopivien työpaikkojen määrää. PTY odottaa Porvoolta nopeita ja konkreettisia toimia nuorisotakuun toteuttamiseksi. Näissä toimissa avainasemassa ovat kaupungin resursseista nuorten työpaja, työvoiman palvelukeskus, nuorisotyöntekijät sekä sosiaalityöntekijät. Ensisijaisena tehtävänä on lisätä työnantajien – mukaan lukien kolmannen sektorin toimijat – tietoisuutta nuorisotakuun tukijärjestelmästä ja rohkaista heitä työllistämään nuoria. Passiivisten nuorten ohjaus  työ- tai koulutuspaikkoihin edellyttää vahvasti vuorovaikutteista työotetta.

Nuorisotakuulain hengen ja tarkoituksen määrätietoinen toteuttaminen vaikuttaa siihen, että työ- ja koulutusmahdollisuuksia voidaan lisätä ja siihen, että nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukevat palvelut toteutuvat asiakaslähtöisesti yksilöllisessä ohjaus- ja tukityössä.  Passiivisten nuorten kanssa työskentely edellyttää jalkautuvien ja liikkuvien työmallien kehittämistä ja käyttöä, jotta heidän kiinnittymisensä työelämään varmistuu.

Jokaisen tukipalvelujen varassa olevan nuoren työllistyminen keventää kunnan menoja välittömästi, lisää tuloja ja ehkäisee syrjäytymistä. Porvoon tulee toimia olennaisesti nykyistä aktiivisemmin nuorisotakuun toteuttamiseksi ja hyödyntää sen tarjoamat edut.

Hannu Moilanen
Puheenjohtaja