Porvoon sos.dem kunnallisjärjestön edustajiston syyskokouksen 13.12.2015 kannanotto

Etusivu,Kirjoitukset

Sotemaksujen korotukset ovat kohtuuttomia

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kunnissa perittävät enimmäismaksut. Vuoden 2016 alusta maksujen enimmäismääriä korotetaan noin 27,5%. Porvoon sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö on huolissaan että sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistan mukaan nämä korotukset oltaisiin tekemässä Porvoossa täysimääräisesti.

Esittelijän perustelujen mukaan asiakasmaksuja korottamalla kaupungin ensi vuoden talousarvion seitsemän miljoonan euron alijäämää voidaan pienentää. Alkuperäisessä budjettiraamin mukaisessa sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa oli budjetoitu maksuihin kohtuullinen indeksin suuruinen korotus, jonka päälle oltaisiin nyt keräämässä asiakkailta lähes miljoona euroa lisää.

Täysimääräisesti toteutettuna korotukset kohdentuvat terveydenhuoltoa paljon käyttäville. Käytännössä tämä tarkoittaa että talousarvion vajeen maksumiehiksi joutuisivat Porvoossa työttömät, eläkeläiset ja pitkäaikaissairaat.

Samat ihmiset, joille kertyy asiakasmaksuja, käyttävät usein korvattavia lääkkeitä, joiden korvauksia leikataan merkittävästi, kun lääkekorvauksiin tulee uusi 50 euron alkuomavastuu ja lisäksi lääkekohtaiset omavastuut nousevat.

Jo nyt sairaudet ja hoidosta aiheutuvat kulut ovat monille kohtuuttomat. Maksujen korotusten ja lääkkeiden omavastuiden yhteisvaikutusten seurauksesta on riskinä, ettei aina ajoissa hakeuduta hoitoon tai osteta tarvittavia lääkkeitä. Tämä lisää terveyseroja ja kasvattaa sairauden pahenemisen myötä kustannuksia.

Kielteiset vaikutukset korostuvat heikompituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus saattaisi lisätä taloudellista ahdinkoa ja tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

Porvoon kaupungin voimassa olevassa strategiassa todetaan että hyvinvointi- ja terveyserot lisäävät pahoinvointia ja työkyvyttömyyttä, ja ne tulevat yhteiskunnalle myös taloudellisesti kalliiksi. Tämän vuoksi Porvoon kaupunki on asettanut yhdeksi strategian keskeiseksi tavoitteeksi pyrkimyksen kaventaa kuluvan valtuustokauden aikana asukkaiden hyvinvointieroja.

Porvoon sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö toteaa mahdollisen maksujen korotuksen olevan ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Tämän vuoksi lautakunnan maksuihin ja taksoihin tulisi tehdä alkuperäisen talousarvion mukaisesti korkeintaan indeksin suuruinen korotus.