TASA-ARVOISTA ASUNTOPOLITIIKKA PORVOOSEEN

Etusivu,Tavoitteet

TASA-ARVOISTA ASUNTOPOLITIIKKA PORVOOSEEN

Porvoossa on toteuttava sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisempaa ja vakaata asuntopolitiikkaa, jossa kaikilla asukkailla on käytettävissään elämäntilanteeseen ja asumistarpeisiinsa nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto ja asumisympäristö.

Nykyinen kehitys, jossa kaupungin omistamista vuokra-asunnoista luovutaan ilman korvaavaa asuntotuotantoa, on maan hallituksen asuntopoliittisten linjausten vastainen. Se nostaa Porvoossa asumisen kustannuksia. Tämä hankaloittaa työvoiman paikkakunnalle muuttoa sekä heikentää etenkin nuorten ja lapsiperheiden asemaa, jotka jopa hakeutuvat Porvoosta muualle halvemman asumisen paikkakunnille.

Porvoon asuntopoliittisen ohjelmassa tavoitteeksi  on asetettu sadan uuden vuokra-asunnon rakentaminen vuosittain. On järkevää käyttää em. asuntojen myynnistä saadut rahat uusien ARA-kohteiden rakennuttamiseen. Jo miljoonan euron panostuksella on mahdollista saada rakennettua noin 50 asunnon kerrostalo. Tänä vuonna kaupunki on saanut asuntojen myyntituloja jo yli kolme miljoonaa euroa. Ei ole kohtuutonta vaati osaa näistä tavoitteiden toteuttamiseen.

Hallituksen linjauksen mukaisena tavoitteena on lisätä erityisesti pieni- ja keskituloisille suunnattua vuokra-asuntotuotantoa. Kaupungin on saatettava vuokra-asuntotuotanto tätä tavoitetta ja kysyntää vastaavalle tasolle.

Kasvava ikääntyvän väestön osuus taas edellyttää että myös Porvooseen on rakennettava riittävästi tavallisille ikäihmisille soveltuvia asuntoja. Näiden tulee tarjota monipuolisia mahdollisuuksia asumiseen aina tehostetusta palveluasumisesta kevyempiin senioriasuntoihin, joissa asumisympäristön avulla tuetaan asukkaiden arjen toimintoja.

Nykyisiä asuinalueita tulee kehittää siten että täydennysrakentamisen ja hajanaisen yhdyskuntarakenteen eheyttämisen myötä kaupungilla on merkittävästi paremmat edellytykset julkisen palveluverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämä edellyttää kaavoituksen painottamista siten, että riittävä tonttitarjonta vuokra- ja palveluasumiselle on turvattu.

Kaikessa asuntotuotannossa keskeistä on kaupungin oman asuntoyhtiön toiminnan kehittäminen, tonttimaan saatavuuden turvaaminen sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.

Kannanotto Porvoon sos.dem. kunnallisjärjestön syyskokouksesta 14.12.2013