Demarien valtuustoryhmän toimintaan aktiivisuutta

Kirjoitukset,Luottamustoimet

Ei voi, eikä saa olla ryhmän puheenjohtajasta johtuvaa, kuinka aktiivista
ja ulospäin suuntautuvaa politiikkaa ryhmän toiminta tulee olemaan.

On kuitenkin selvää, että demarien on toteutettava aktiivisempaa ja
kuntalaisten kanssa ”keskustelevampaa” yhteistyötä. On oltava valmiita
kuuntelemaan ihmisiä.

Puheenjohtajana olen valmis edistämään aktiivisuutta kentällä koko
vaalikauden ajan. Tämä edellyttää, että kaikki valtuutetut, kaupungin-
hallituksen demarijäsenet, lautakuntien puheenjohtajat ja myös lautakuntien
jäsenet, ovat tekemässä tätä työtä.

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Meidän tulee järjestää säännöllisin ajoin toritapahtumia, joista tiedotetaan
kuntalaisille samaan tyyliin, kuin ennen vaaleja. Mukana täytyy olla edellä
mainittuja luottamusmiehiä ja naisia. Raatikympissä voisimme järjestää
eräänlaisia päivystystunteja, katsoen, saavatko ne vastakaikua kuntalaisilta?

Harjoitettava politiikka on kuitenkin avainasemassa siinä, minkälaista
luottamusta tulemme samaan kuntalaisilta.

Politiikan on oltava enemmän kuntalaisia puhuttelevaa, tavallisen ihmisen
puolustamista ja heidän oikeuksistaan huolenpitoa.

Miten me tässä tulemme onnistumaan, on meistä kaikista kiinni. Ketkä
tahansa tulevat valituiksi eri luottamusmiespaikoille, niin puheenjohtajiksi,
hallitukseen tai lautakuntiin, on heidän kaikkien velvollisuus äänestäjiä
kohtaan olla tässä toiminnassa mukana.

Jussi Sairanen

Nämä sivut tulevat olemaan myös tärkeä linkki valtuustoryhmän, puolueenjäsenten ja kuntalaisten välillä informaation jakamisessa.

Ensimmäiset neuvottelut puolueiden kesken tullaan käymään
21.11.2012 luottamusmiespaikkojen jakamisessa.