Kuntavaaliehdokkaat

Ahola Riitta
Anders Lindblad
Anette Karlsson
Arto Miettinen
Eila Kohonen
Heikki Mattila
Jaakko Jalonen
Jan Nyström
Jarno Nousiainen
Jouni Roponen
Juha Jokinen
Jyri-Pekka Laine
Krista Virta
Leena Sorjonen
Liisa Luodetlahti
Liisa Saarela
Marianne Korpi
Marko Piirainen
Markus Koivisto
Matti Lehesniemi
Matti Valasti
Mikael Hiltunen
Mikko Valtonen
Mirja Suhonen
Ove Blomqvist
Petri Hosiaisluoma
Petri Pasanen
Risto Koskelainen
Sami Ryynänen
Satu Lindell
Siru Nykänen
Ronja Roms
Tapani Eskola
Timo Simos
Toivo Hämäläinen
Tuomas Jakovesi
Tuula Martin
Ulrika Korpinen
Vilhelmiina Eskola