Kuntavaaliohjelma selkokielellä

SELKOKIELELLÄ PORVOON SDP:N TAVOITTEET KUNTAVAALEISSA 2021

Meidän kaikkien kotikaupunki 

Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kaupunginvaltuustoon. Kaupunginvaltuustossa päätetään mitä Porvoossa tehdään eli toiminnasta ja miten rahaa käytetään eli taloudesta. Varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. 

Porvoon SDP haluaa, että Porvoo on unelmien kaupunki. Tämä tarkoittaa, että jokaisen mielestä Porvoo on paras paikka asua. SDP haluaa, että rahat käytetään niin, että kaikilla asukkailla ja työntekijöillä on hyvä olla. Päätösten pitää olla niin hyviä, että niitä ei tarvitse nopeasti muuttaa. Me haluamme  tehdä uudenlaista Porvoota, mutta säilytämme kaupungin hienon historian.  

Lupaamme vain asioita, jotka voimme tehdä. Sinäkin voit vaikuttaa asioihin esimerkiksi ottamalla yhteyttä päättäjiin kuten kaupunginvaltuutettuihin.

SUJUVA LIIKKUMINEN

Busseilla täytyy olla hyvät reitit ja aikataulut. Edulliset matkaliput ovat tärkeä asia. Pyörätiet ja kävelytiet pitää olla kunnossa.

Helsinkiin ja Vantaalle pitää päästä bussilla hyvin. Tarvitaan myös pysäköintipaikkoja lähelle bussireittejä. 

Porvoon keskustassa pitää voida edelleen kulkea autolla. 

Kaikki voivat ulkoilla ja retkeillä Porvoossa. Tehdään ulkoilupaikoista esteettömiä, jotta kaikki pääsisivät mukaan. Kokoniemen liikuntakeskus pitää uudistaa. Luonto on lähellä asukkaita eli kaupungissa on puistoja, metsiä ja vettä, ja niiden äärelle pääsee helposti.

KESTÄVÄÄ KASVUA JA KEHITTYMISTÄ

Haluamme rakentaa torin ja keskustan alue en uudelleen niin, että se on kaikille selkeämpi ja helpompi liikkua

Porvoossa on tyhjiä tontteja ja paikkoja, mihin voi rakentaa. Näihin paikkoihin rakennetaan uusia taloja.  

Porvoon ympärillä on pieniä kyliä, joissa pitää olla peruspalvelut. Peruspalveluja voivat olla koulu, päiväkoti, kauppa tai bussipysäkit.

Kun asut vuokralla, pitää vuokran olla sellainen, että rahaa jää muihinkin asioihin. Eri alueilla on hyvä olla erilaisia asuntoja: asukkaiden omistamia, järjestöjen tai kunnan omistamia vuokra-asuntoja, yksityisiä vuokra-asuntoja. 

Suojelemme ympäristöä. Haitallisia päästöjä täytyy vähentää, jotta ilmanlaatu on parempi.

Kehitämme yhdessä yritysten kanssa palveluita. Työpaikkoja pitää saada lisää.

Otamme vastuun siitä, miten rahaa kunnassa käytetään. Talouden pitää olla oikeudenmukaista. Kaikkia kunnan asukkaita pitää kuunnella ja pitää ottaa huomioon ihmisten mielipiteet.

PORVOOLAISTEN HYVINVOINTIA

Pidämme huolta, että kaikki kunnan asukkaat saavat terveydenhoitoa. Edistämme hyvinvointia, haluamme kaikille sellaista tekemistä, josta tulee hyvä olla. Haluamme, että kaikki pysyvät terveinä.  Jokaisella on oikeus hyvään elämään.

Kaikkien täytyy päästä hoitoon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaikkia varten. 

Vanhuksilla on oikeus hyvään elämään. Varmistamme että kaikki saavat niitä palveluja, joita he tarvitsevat. Sairaiden vanhusten pitää saada hoitoa ja apua, jotta he pystyvät esimerkiksi asumaan kotona. 

Talouden hoidossa varmistamme että perhe-, lapsi- ja nuorisotyöhön on tarpeeksi rahaa. Jokaisen nuoren pitää voida harrastaa. 

Oppiminen on tärkeää. Kaikilla pitää olla hyvää opetusta. Kouluissa täytyy olla tarpeeksi psykologeja, kuraattoreita, opinto-ohjaajia, jotka tukevat erilaisia oppijoita. Pienet ryhmäkoot ja terveet tilat ovat tärkeitä. Oppimista täytyy tukea niin, että ollaan yhteistyössä perheiden kanssa. Kiusaamista ei saa olla kouluissa. 

Kaikilla pitää olla mahdollisuus ulkoilla luonnossa. Kulttuuri kuuluu kaikille, eli sitä pitää voida harrastaa.

Kaupungin työntekijöistä täytyy pitää hyvää huolta. Pitää varmistaa. että työntekijät oppivat uusia asioita, joita he tarvitsevat työssään. Työntekijöiden mielipiteitä pitää myös kuulla asioissa, jotka liittyvät heidän työhönsä.