Suunta Porvoolle – vaaliohjelma

Kuntavaalit 2017

LAPSIYSTÄVÄLLINEN PORVOO

Turvallinen lapsuus

» Laadukas varhaiskasvatus on säilytettävä jokaisen lapsen oikeutena.

» Tarpeeksi hoitajia päiväkoteihin ja ryhmäkoot lasten kehitystä ja sosiaalistumista tukeviksi.

» Lisää kodinhoitoapua tukemaan lapsiperheiden arkea.

» Kehitetään uusia perhe-elämää ja lasten kehitystä tukevia kerhoja.

» Lapsiperheiden palvelut on tuotettava yhden ”luukun” periaatteella.

Kannustava koulu

» Turvallinen koulumatka kuuluu jokaiselle lapselle.

» Koulut kuntoon, sisäilmaongelmista eroon.

» Peruskoulut on muutettava kaksikielisiksi koulu- ja varhaiskasvatuskeskuksia.

» Uusien koulurakennusten tulee olla monikäyttöisiä ja mukautuvia.

» Koulukiusaamiseen nollatoleranssi.

» Oppilaiden tukipalveluja on lisättävä ja monipuolistettava jokaisen lapsen koulumenestyksen turvaamiseksi.

Eväitä elämään

» Nuorille kohtuuhintaisia harrastusmahdollisuuksia.

» Edullinen joukkoliikennekortti nuorille.

» Nuorisoasunnot osaksi nuorisotakuuta.

» Uusia toimintamalleja nuorten työttömyyden alentamiseksi.

» Toisen asteen koulutusta oltava tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi.

KEHITTYVÄ PORVOO

Yrittäjyyden ja työn kaupunki

» Kaupunki elää työstä ja yrittäjyydestä – yrittäjätmukaan tiiviimmin kehitystyöhön.

» Aktiivinen ja monipuolinen elinkeinopolitiikka osaksi päätöksentekoa ja työllisyyttä tukevan yrittäjyyden lisäämiseksi.

» Vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa lisätään.

» Aktiivinen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ykkösasiaksi.

Asukaslähtöinen

» Keskustaa, kaupunginosia ja kyliä kehitetään tasapuolisesti,ohjelmat muutetaan toiminnaksi.

» Monipuolisia senioriasuntoja rakennetaan lisää palvelujen läheisyyteen.

» Kaupunki tarvitsee lisää vuokra-asuntoja.

» Kaupungin sisäistä joukkoliikennettä kehitettävä asukkaiden tarpeiden pohjalta.

» Pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa joukkoliikennettä kehitetään vastaamaan paremmin työmatkalaisten tarpeita.

Ympäristöstä huolehtiva

» Monipuolisia kulttuuri- ja matkailupalveluita saatava lisää.

» Kaupungin markkinointia kehitetään kansainvälisten turistien houkuttelemiseksi alueelle.

» Kansalliseen Kaupunkipuistoon opastus ja lisää reittejä ja levähdyspaikkoja.

» Kansallisellekaupunkipuistolle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma.

» Kevyenliikenteenväyliä parannetaan ja verkostoa laajennetaan.

» Luonto osaksi kaupunkilaisten arkea – kaavoituksessa huomioitava viheralueiden säilyminen.

» Kokonniemen alue kunnostetaan puistomaiseksi elämys- ja luontokohteeksi ja tuetaan alueen yrittäjiä tuottamaan ympärivuotisia harrastus-, taide- ja matkailupalveluja.

HYVINVOIVA PORVOO

Terveyttä edistävä

» Palvelukokonaisuuksien tulee vastata asiakkaan tarpeita.

» Palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa.

» Porvoon kaupungin henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta pidetään huolta.

» Asiakaslähtöisyyttä parannetaan digitaalisten palveluiden avulla.

» Asiakasmaksujen tulee olla kohtuullisia eivätkä ne saa eriarvoistaa kuntalaisia.

» Perusterveydenhoidon ja Porvoon sairaalan palvelut turvataan.

» Terveyseroja tulee kaventaa.

Vapaa-ajan kaupunki

» Liikuntapaikat on pidettävä kunnossa.

» Rakennetaan lisää kaikkia ikäryhmiä palvelevia perhepuistoja.

» Ulkoliikunta osaksi arkea myös talvisin – monipuolisia liikuntapaikkoja ihmisten ulottuville.

» Liikuntapalveluiden tulee olla kohtuuhintaisia.

» Uimahalliin lapsi-, nuori- ja perheliput.

» Merellinen Porvoo edistää veneilyä monimuotoisena harrastus- ja vapaa-aikatoimintana.

Senioreiden Porvoo

» Riittävästi henkilökuntaa ikäihmisten palveluihin.

» Senioreilla tulee olla aito oikeus päättää asumismuodostaan.» Palveluasumisen ja kotona asumisen väliin kehitetään uusia asumismuotoja.

» Kotona-asumisen palveluja on voitava kasvattaa tarpeen mukaan.

» Omaishoitajien toimintaedellytykset turvataan.

» Esteettömyys ja monikäyttöisyys huomioidaan kaikessa rakentamisessa.