Lähde ehdokkaaksi

Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa asioita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät.

Meille on tärkeää huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Lähde mukaan ehdokkaaksi Porvooseen!

Politik handlar om värderingar och förmågan att sköta saker. I svåra tider har det särskild betydelse vem som beslutar om våra gemensamma frågor.

För oss är det viktigt att trygga en fungerande vardag: så att barnen får en god start i livet, de äldre får den omsorg de behöver och var och en jobb och en trygg vardag.