På svenska

Socialdemokraterna arbetar för ett rättvist samhälle och en rättvis värld.

Våra grundläggande värderingar är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi eftersträvar en värld där fred och samarbete råder samt en ren och ofördärvad miljö. Friheten bör segra över förtryck, medmänsklighet över intolerans och rättvisa över själviskhet.

Borgå Socialdemokrater samlar ihop socialdemokraterna inom Borgå stads område. Vi främjar socialdemokratiska värderingar och målsättningar genom att påverka i kommunala förtroendeorgan, göra valarbete samt ordna utbildningsverksamhet, diskussioner och andra evenemang. Målet för Borgå Socialdemokrater är drömmarnas hemstad för precis alla. Vi vill utveckla Borgå socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. 

Borgå Socialdemokrater består av fyra partiavdelningar varav två, Ernestas socialdemokrater och Borgå svenska socialdemokrater är svenskspråkiga och hör till det svenskspråkiga partidistriktet Finlands svenska socialdemokrater FSD. Ta kontakt om du är intresserad av att höra mera och komma med i Borgå socialdemokraters verksamhet!

Kommunalvalsprogram 2021 på svenska

Kommunalvalskandidater