Valprogram

Ett välmående Borgå som utvecklas – Ett Borgå för oss alla

Målet för SDP i Borgå är drömmarnas hemstad, den bästa platsen för precis alla. Vi vill utveckla Borgå socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart tillsammans med invånarna och personalen. Vi högaktar Borgås historia, men vi vågar modigt förnya staden.

Vi lovar inte sådant, som vi inte kan genomföra. Vi baserar vår syn på fakta och forskning – från en socialdemokratisk värdegrund. Politik är en fråga om värderingar, men också om förmåga att sköta saker.

Vi lovar främja:

SMIDIG TRAFIK

 • Det ska gå att röra sig i stan – fungerande busstrafik och gång- och cykelbanor som fungerar utan hinder
 • Smidig pendling – goda förbindelser till huvudstadsregionen och mer anslutningsparkeringar
 • Smidig och trygg trafik – vid behov ska man kunna ta sig till jobbet och på ärenden till centrum också med bil
 • Alla ska ha möjlighet att röra på sig – vi satsar på möjligheter till friluftsliv och utfärder och förnyar idrottscentret i Kokon

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

 • Centrum och torget förnyas – bebygg de tomma tomterna och sätt förfallna hus i skick
 • Utveckla förorterna och byarna – servicen i förorterna tryggas och staden utvecklas jämlikt
 • Trygga boendemöjligheter i olika skeden av livet – mer hyres- och seniorbostäder till skäligt pris
 • Sköt om miljön – ett kolneutralt Borgå 2030
 • Fler arbetsplatser och mer livskraft – vi utvecklar tjänsterna och verksamhetsförutsättningarna för företagen
 • Vi sköter fortsättningsvis stadens ekonomi ansvarsfullt – riktlinjen är en hållbar och rättvis ekonomi

BORGÅBORNAS VÄLFÄRD

 • Vi sköter om invånarna i alla skeden av livet – vi främjar hälsa och välfärd som en helhet
 • Vi tryggar smidig tillgång till vård – alla ska snabbt få tillgång till social- och hälsovårdstjänsteroberoende av hur tjock plånboken är
 • Vi garanterar ett värdigt liv för seniorerna – vi tryggar seniorerna service av hög kvalitet vid rätt tid och enligt behov
 • Vi satsar på familjernas, barnens och ungdomarnas välmående – vi satsar på familje-, barn- och ungdomsarbete och tryggar varje ungdom möjlighet till hobbyer
 • Vi prioriterar lärande – alla garanteras undervisning av hög kvalitet, tillräckliga stödtjänster, hälsosamma lokaler, små grupper, nolltolerans mot mobbning och familjesamarbete som stöder lärandet
 • Vi ökar välmående och livskraft med hjälp av natur och kultur – alla ska ha tillgång till natur och kultur
 • Vi uppskattar dem som producerar tjänster – vi tryggar stadens personals välmående och kunnande